dinsdag 20 oktober 2015

Juist parkeren kan je leren

Bedankt....

Bedankt aan alle ouders en leerkrachten die deze morgen mee hielpen tijdens onze verkeersactie!

Ondertussen is de politie van Merksem op de hoogte gebracht van onze actie.
Zij hebben ons reeds laten weten dat het wijk- en verkeersteam ons in de toekomst mee zullen ondersteunen om toezicht te houden aan de schoolpoort.
Alvast bedankt!

Denk aan de veiligheid van onze en jullie kinderen, maar ook aan jullie portemonnee:

Ter info:

Boetebedragen: foutief parkeren en stilstaan 2015 in euro:

Evenals in 2014 bedragen de meeste boetes bij overtreding van verboden om stil te staan en/of te parkeren € 90

Uitschieters zijn:
 • Blokkeren van een kruispunt: Euro 140
 • Parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen: Euro 370

ACTIE: Juist parkeren kan je leren! Tips van de lokale politie.

Vandaag deden we onze eerste actie aan de schoolpoort i.v.m. "JUIST PARKEREN".
Bravo voor alle ouders die de veiligheid van onze kinderen voorop stellen en hun wagen correct parkeren.
We hopen zo het goede voorbeeld te geven aan onze kinderen.
Als je je kind met de auto naar school brengt
 • Laat je kind aan de kant van de school op het trottoir in-of uitstappen. Parkeer liever op enige afstand van de schoolpoort en laat je kind over het trottoir aan dezelfde kant verder uitstappen, ga niet in een dubbele rij parkeren of stilstaan;
 • Leer je kind altijd de veiligheidsgordel om te doen. Combineer voor kinderen vanaf 3 à 4 jaar (ongeveer 18 kilo) de gordel met een verhogingskussen. Zorg ervoor dat vastklikken een gewoonte wordt, zodat je er ook op kan rekenen dat je kind zich spontaan vastmaakt als het met anderen meerijdt;
 • Doe zelf altijd je gordel om: het is moeilijk je kind te verplichten zich vast te klikken als je dit zelf niet doet;
 • Gebruik het kinderslot;
 • Bus, tram, trein en metro: probeer ze eens uit met de kinderen. Het openbaar vervoer is een veilige vervoerswijze en voor kinderen vaak een aantrekkelijk avontuur.
Als je kind te voet of met de fiets naar school gaat...
 • Leer je kind dat zien niet gelijk is aan gezien worden. Het is niet omdat je kind zelf een auto ziet, dat de bestuurder je kind ook gezien heeft;
 • Kies kleurrijke kledij zodat je kind opvalt in het verkeer. Zeker voor de winter zijn kleurrijke jassen met reflecterende strips ideaal;
 • Leer je kind dubbel zo goed op te letten in de buurt van parkings. Bestuurders die achterwaarts hun parkeerplaats uitrijden, zien je kind vaak niet;
 • Weeg goed af of je kind reeds zelfstandig naar school kan stappen of fietsen. Is het vaardig genoeg om de schoolweg veilig af te leggen;
 • Kies zorgvuldig en oefen de route die je kind alleen zal volgen. De kortste route is niet altijd de veiligste;
 • Controleer in de loop van het schooljaar af en toe of het nog steeds goed gaat;
 • Geef zelf altijd het goede voorbeeld.
Tips voor bestuurders
 • De reacties van kinderen zijn onvoorspelbaar, wees extra voorzichtig in de buurt van een school of een plaats waar veel kinderen komen;
 • Matig je snelheid telkens als je in de buurt van een school komt of nabij een plaats waar veel kinderen komen;
 • Vertraag onmiddellijk wanneer je een kind langs de weg opmerkt. Enkele tellen later kan het zich immers op jouw traject bevinden;
 • Sla je af aan een kruispunt, vergeet dan niet dat fietsers die rechtdoor rijden voorrang hebben. Hetzelfde geldt voor voetgangers die de straat oversteken;
 • Vermijd een bus of tram aan een halte voorbij te rijden. Kinderen kunnen immers net voor een bus of tram de straat oversteken en plots voor je auto opduiken;
 • Hou bij het voorbijrijden van fietsers minstens één meter afstand. Vooral wanneer het om kinderen gaat, neem je echter best wat meer afstand, want zij durven nogal eens onverwachts uitwijken;
 • Maak nooit rechtsomkeer of voer nooit andere complexe manoeuvres uit nabij een school of een plaats waar veel kinderen komen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten